Arş. Gör. Dr. MELTEM GÜNEŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. MELTEM GÜNEŞ

T: (0282) 250 2927

M mgunes@nku.edu.tr

W mgunes.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: YEŞİL ALTYAPI KAPSAMINDA YEŞİL AĞ PLANI VE KENT KİMLİĞİ ETKİLEŞİMİNİN İRDELENMESİ: ANKARA CUMHURİYET DÖNEMİ SINIRI ÖRNEĞİ (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI (YL)
Öğrenim Yılları:
Tez: Hastane bahçeleri planlama ve tasarım ilkelerinin İzmir ili örneğinde irdelenmesi
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
2017-
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2012-2017
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2010-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Misafir Araştırmacı DELFT TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRESEL TASARIM VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ, DELFT, HOLLANDA (HOLLANDA) 2014-2015
Dil Kursu IELS İNGİLİZCE DİL KURSU (MALTA) 2011-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Planlama
Peyzaj Tasarımı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNEŞ M., ŞAHİN Ş., A Model Approach For Developing Urban Green Network Plan Focused On Historical Urban Identity: A Case Study of Republican Period In Ankara Province, Journal of Environmental Protection and Ecology (Basım aşamasında, Kayıt no: 3151/05.09.2018) (SCI) Vol 19, Book 4, 2018.
Özgün Makale SCI
2. GÜNEŞ M., ŞAHİN Ş., Model Approach for Developing Urban Green Network Plan Focused on Historical Urban Identity: a Case Study of Republican Period in Ankara Province, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2018.
Özgün Makale SCI
3. GÜNEŞ M., ÖZYAVUZ M., Noise Mapping of Namik Kemal University Campus (Tekirdağ– Turkey) by Using Geographic Information Systems, Journal of Environmental Protection and Ecology (SCI), Vol 19, Book 1, 2018.
Özgün Makale SCI
4. USLU A., GÜNEŞ M., Engelsiz Kentler-“Herkes Için Erişilebilir Kentler”, International Journal of Landscape Architecture Research, 2017.
Derleme Makale Peyzaj Mimarlığı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KİPER T., KORKUT A., GÜNEŞ M., Kent Parklarının Görsel Peyzaj Kalitesinin Belirlenmesi: Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı Örneği, International Mediterranean Science and Engineering Congress (24.10.2018-26.10.2018).
Tam metin bildiri
2. KİPER T., KORKUT A., GÜNEŞ M., Kentsel Alanlarda Çevresel İmaj, Kent Estetiği ve Kent Kimliği Yaklaşımında Kent Estetik Kurullarının Etkisi, International Mediterranean Science and Engineering Congress (24.10.2018-26.10.2018).
Tam metin bildiri
3. ÇABUK S., ÖZYAVUZ M., GÜNEŞ M., Kayseri Kentinde 20. Yüzyılda Yaşanan Mekânsal Değişim ve Bu Değişimde Yeşil Alanların Yeri, ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU (28.06.2018-30.06.2018).
Tam metin bildiri
4. ÇABUK S. ., ÖZYAVUZ M., GÜNEŞ M., Kayseri Kentinde 20. Yüzyılda Yaşanan Mekânsal Değişim ve Bu Değişimde Yeşil Alanların Etkisi, Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük (21.06.2018-23.06.2018).
Tam metin bildiri
5. KORKUT A., KİPER T., GÜNEŞ M., KENT İÇİ YOL AĞAÇLARININ KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ, ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ (12.04.2018-13.04.2018).
Özet bildiri
6. KİPER T., KORKUT A., GÜNEŞ M., KENTSEL YAŞAM KALİTESİ VE YAŞANABİLİR KENTLER, ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ (12.04.2018-13.04.2018).
Özet bildiri
7. GÜNEŞ M., ŞAHİN Ş., A MODEL APPROACH FOR DEVELOPING URBANGREEN NETWORK PLAN FOCUSEDON HISTORICAL AND URBAN IDENTITY:A CASE STUDY OF REPUBLICAN PERIODIN ANKARA PROVINCE, International Scientific ConfrerenceGREDIT 2018– GREEN DEVELOPMENT,GEEEN INFRASTRUCTURE,GREEN TECHNOLOGY (22.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
8. ÇABUK S., ÖZYAVUZ M., GÜNEŞ M., GREEN AREA ORGANIZATION APPROACHES INURBAN PLANNING: KAYSERI CASE, TURKEY, International Scientific ConfrerenceGREDIT 2018– GREEN DEVELOPMENT,GEEEN INFRASTRUCTURE,GREEN TECHNOLOGY (22.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
9. ÖZYAVUZ M., ÇABUK S., GÜNEŞ M., USE OF NOISE MAPPING TECHNIQUES IN URBANLANDSCAPE DESIGN, International Scientific ConfrerenceGREDIT 2018– GREEN DEVELOPMENT,GEEEN INFRASTRUCTURE,GREEN TECHNOLOGY (22.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
10. GÜNEŞ M., ŞENÖZ E., ŞAHİN KÖRMEÇLİ P., CEYLAN K. S., Stratejik Peyzaj Planlama Süreci: Çubuk İlçesi ÖrneğiStrategic Landscape Planning Process: Case Study of Çubuk District, BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇUBUK VE ÇEVRESİ II. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (05.10.2017-07.10.2017).
Tam metin bildiri
11. GÜNEŞ M., ÖZYAVUZ M., ŞAHİN Ş., Green Network Models as a Critical Design Element for Sustainable Urban Development: Case Studies of World Cities, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasian (23.08.2017-25.08.2017).
Tam metin bildiri
12. USLU A., GÜNEŞ M., Thinking on Landscape Design Developing the Children’s Awareness of Biodiversity on Daily Landscapes, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasian (23.08.2017-25.08.2017).
Özet bildiri
13. SHAKOURİ N., GÜNEŞ M., The Importance of Green Infrastructure Planning in Urban Sustainability: Case Study Ankara-Turkey., 3rd International Conference on Changing Cities: Spatial, Design, Landscape Socio-economic Dimensions, Syros Island, Greece (26.06.2017-30.06.2017).
Tam metin bildiri
14. GÜNEŞ M., ÖZYAVUZ M., PREPARATION OF NOISE MAPS OF NAMIK KEMAL UNIVERSITY CAMPUS(TEKİRDAĞ-TURKEY) BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, INTERNATIONAL CENTRE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD QUALITY CONTROL (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
15. GÜNEŞ M., Evaluation of Ulus Historical City Centers Impact on Ankara City Identity within the Framework the Historical Urban Landscape and Protection Approaches, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
16. GÜNEŞ M., ŞAHİN Ş., The Systems of Urban Open and Green Spaces as Sustainable Urban Design Elements, II. International City Planning and Urban Design Conference (CPUD), On Citiesand City Plans: ThePastandTheFuture, (05.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
17. GÜNEŞ M., DOĞAN D., ŞAHİN Ş., Ecological and Cultural Networks: Example of Ankara ProvinceandItsPeriphery, 3rd International Conference on Sustainable Development (ICSD), Sarajevo, Bosniaand Herzegovina (19.04.2017-23.04.2017).
Tam metin bildiri
18. USLU A., GÜNEŞ M., ŞAHİN P., Medicinal and Aromatic Plants In Urban Public Spaces: Challenges and Contributions, 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) (13.04.2017-16.04.2017).
Tam metin bildiri
19. GÜNEŞ M., MÜFTÜOĞLU V., BİLGİLİ B. C., ŞAHİN Ş., Kış Kentlerinde Yaya Hareketliliğinin Yeşil Altyapı Planı Temelinde ve Kentsel Tasarım Rehberlerindeki Önemi Erzurum Kenti Cumhuriyet Caddesi Örneği, Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu (10.02.2016-12.02.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
20. ÖZDOĞAN ÖZBAL E., ARAL N., GÜRSOY F., ÖZDEMİR A., YILDIZ BIÇAKÇI M., YURTERİ TİRYAKİ A., GÜNEŞ M., AKSİN M. M., Ankara Çocuk Dostu Sokak Ankara Türkiye, 19. IPA Dünya Konferansı (20.05.2014-23.05.2014).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞAHİN Ş., YILMAZ F. Ç., GÜNEŞ M., Tarihi Peyzajlarda Mekân Algısı Analizi: Gelibolu Yarımadası Milli Parkı 1915 Muharebe Alanları, IV. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (09.11.2017-12.11.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. USLU A., GÜNEŞ M., ŞAHİN P., Engelsiz Kentler için Söylem ve Eylem, 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (08.12.2016-11.12.2016).
Tam metin bildiri
3. USLU A., ŞAHİN P., GÜNEŞ M., Evrensel Tasarım İlkelerine Göre Engelsiz Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi: Ankara Kenti Örneği, 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (08.12.2016-11.12.2016).
Tam metin bildiri
4. GÜNEŞ M., ŞAHİN Ş., Yeşil Altyapı ve Kent Kimliği İlişkisi Ankara Kent Merkezi Örneği, 1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
5. MEMLÜK Y., ŞAHİN Ş., BİLGİLİ B. C., YENİL H. Ü., GÜNEŞ M., Tarihi Süreç İçinde Dikmen Vadisi Gelişimi Kentleşme ve Doğa İlişkisi, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi: Dönüşen Peyzaj (14.11.2013-17.11.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Turizm, Rekreasyon ve Kırsal Kimlik açısından Peyzaj Karakter değerlendirmesi: Çeşme-Urla-Karaburun Yarımadası Örneklemi, DİĞER, Araştırmacı, 25.11.2015-Devam Ediyor.
2. Çocuk dostu sokak, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 01.07.2013-01.04.2014.
Katıldığı Kurslar
IELS Dil Okulu (İngilizce), Yer:Sliema, 11.07.2011-07.10.2011.
Aldığı Sertifikalar
Eğitimcilerin Eğitimi Sertifika Programı, Yer:Ankara, 19.12.2016-24.01.2017.
ArcGIS I ve II Giriş, Yer:Ankara, 04.02.2013-08.07.2016.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Housing Green Space and Children´s Play, Yer:Ankara, 20.03.2017-21.03.2017.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Bütününe İlişkin Tarihi Alan Planlarının hazırlanması ve alan Yönetim Planının Hazırlanması, Yer:Çanakkale, Ankara, 25.05.2016-31.12.2016.
Turizm, Rekreasyon ve Kırsal Kimlik Açısından Peyzaj Karakterlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Metodoloji Oluşturulması: Çeşme-Urla-Karaburun Örneklemi, Yer:Eskişehir, 25.01.2016-26.01.2016.
Peyzaj Planlamada Yeni Bir Yaklaşım: Geodesign, Yer:Ankara, 02.05.2014-09.05.2014.
Çocuk Dostu Sokak Projesi, 2. Çalıştay, Yer:Kızılcahamam/ Ankara, 02.02.2014-03.02.2014.
Çocuk Dostu Sokak Projesi, 1. Çalıştay, Yer:Eskişehir, 14.08.2013-15.08.2013.